Nachten van de Geschiedenis

Nachten van de Geschiedenis

‘Exodus, de impact van een Bijbelse migratie’

op 14 november 2023 om 16:53

Op woensdag 8 november 2023 heetten wij egyptoloog Marleen Reynders welkom in De Markthallen voor een lezing over het Bijbelse verhaal van de Exodus. Iedereen kent het verhaal van Mozes die de Rode Zee in tweeën splitst…

Marleen Reynders is als docent aan de KU Leuven een autoriteit op vlak van de Oud-Egyptische cultuur. Zij is vooral ook Herkenaar, ex-student en oud-leerkracht Latijn en esthetica aan het Herkse Ursula-instituut. Voor haar en de vele aanwezigen was het alleszins een prettig weerzien.  

Migraties en deportaties kenmerken heel de geschiedenis van de mensheid. De Bijbelse uittocht van het volk Israël uit de slavernij van Egypte naar het Beloofde Land is daarvan een iconisch voorbeeld. Wat is de historische kern van het Exodusverhaal? Waren de Israëlieten slaven in Egypte? Is er een verklaring voor de Bijbelse plagen? En welke plek wordt bedoeld met de Rode Zee? Vond de Exodus echt plaats en wanneer dan? Eeuwenlang heeft men deze uittocht als een historische gebeurtenis beschouwd. Dit standpunt staat ondertussen op losse schroeven na belangrijke archeologische ontdekkingen, intrigerende tekstvondsten en nieuwe wetenschappelijke inzichten.

In haar betoog nam Marleen Reynders ons mee op een boeiende reis naar het verleden. Deskundig beschreef ze de eeuwenlange machtsstrijd tussen Egypte en het Bijbelland, en legde ze uit hoe die strijd weerspiegeld wordt in verschillende Bijbelverhalen.

 In de zoektocht naar de band tussen Bijbelverhalen en de historisch-archeologische context waarin ze zich afspelen kregen we een boeiende en leerrijke les geschiedenis. Met meer dan 70 aanwezigen speelden we voor een volle klas wat de sfeer en het enthousiasme extra eer aandeed.

 We gingen voldaan naar huis, zeker wel. Maar een kanttekening was toch het besef dat er na al die eeuwen eigenlijk niks nieuws onder de zon is, de schrijnende situatie in het Midden-Oosten in gedachten.  

    2    1    

    3   4

Labels: Cultuurregio Thema | hoofdthema Thema | subthema Kunst & Cultuur Thema | subthema Mens & Maatschappij Thema | subthema Religie & Zingeving Thema | subthema Taal Vaste organisatie-brede koepelactiviteit